27.02.2017


7 kwietnia 2017 - Rosja w gotowości militarnej w odpowiedzi na atak w Syrii - Luke Rutkowski

6 kwietnia 2017 -  Planowane jest wiele ataków - cele europejskie.

27 lutego 2017 - Sprawozdania o promieniowaniu nad częściami USA i Europy prawdziwe i są wynikiem wybuchu jądrowego w łodzi podwodnej.  Materiał ten jest podobny do radioaktywnego jodu - krótkotrwałe narażenie nie jest szkodliwe, długoterminowe jednak jest.

https://www.simonparkes.org/single-post/2017/02/27/Radiation-Over-Parts-Of-US-Europe

27 lutego 2017
- Ostatni Tweet od prezydenta Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do Szwecji był ostrożnym potwierdzeniem aresztowania satanistycznego pierścienia pedofilów w tym kraju.